Първи семинар по САТ в България с Дария Ларина и Ирина Тихомирова София, ноември 2011г.
Първи Великденски семинар по САТ в Пловдив, май 2013г. с Наталия Сергеенко, Галина Яковлева, Елена Кожевникова и Александра Чесанова
Българско присъствие в Тимекур – домът на Натали Дроен и родно място на САТ и Метафизиологията, Франция, Люзарж, юли 2013г.
Първи Коледен семинар по САТ в София с Наталия Сергеенко, Галина Яковлева, Елена Кожевникова и Александра Чесанова   София, декември 2013г.
ПЪРВИ ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ТЯЛОТО-ХРАМ ШКОЛАТА НА НАТАЛИ ДРОЕН
Първи есенен семинар по САТ в Сливен с Наталия Буценко, октомври 2017г.