ТОКЪТ НА ЖИВОТА – Наталия Сергеенко
Наталия Сергеенко за САТ и първите срещи с Натали Дроен
Възрастта не е старост, а възрастване над бита