Натали - глава първа

От автора

 

Щастлива съм, че двете с Натали Дроен едно време се запознахме, че съдбата ни дари с възможност за дълголетно общуване. На мен ми беше много трудно да се домогна до смисъла на дълбочината на нейните думи, а още по-сложно – до дълбочината на мълчанието ѝ, на влюбеността ѝ в тайната, в тишината на неизказаното.

Натали има особена съдба и безусловно особен личен духовен опит – жива вяра, близка до мен,  може би, защото тя идва не от богословията на книгите,  а от женската дълбочина и сърдечната мъдрост. Благодаря на Господ, че някаква висша сила ме изпрати на този път – да помогна на Натали да бъде чута в горещото ѝ желание да възцари в суетното ти ни и диво Битие истинното величие – жената като титуляр и „мъжкия ранг” – изначално важен, апостолски за всяко семейство. Видях главната си задача в това да преведа думите на Натали от особения неин изказ на понятен език, надявам се не само за ученичките ѝ.

В тази книга заедно делим радостта от новите възходи, учим се да изкачваме планини, където всяка степен,  измиваща възкръсналата ни кръв, открива нова реалност за женското развитие. Каква? Реалност на вътрешното  ни себеизрастване , отърсващо се от битовизмите на ежедневието. Да израснеш – това е да откриеш диханието на висшата Любов в своя храм-тяло, да откриеш поведението – живот за радост и полет всеки ден.

 

 

Признание в Любов

 

Често пъти очакваме  нещо от някого. Бедността не е порок.  Искали бедните да погубят ‘’корените’’ в теб. Благодаря ти, моя майко Олга – не успяха да те погубят. Аз те величая – ти си раждала радост и си дишала от своя Бог, и при всяко изпитание, при всяка планина с тях си се изправяла.

В себе си си възпитала Неговата Любов и си я доказала – венчал те е отец Сергей Булгаков, който е също и мой кръстител. Благодаря за Кръщението!

Мислех да преподавам и да се уча на движение на духа, а как да уча – нищо не знам? Хайде да търсим къде се крият красотата и нейното здраво настояще? Не е облечена нито в дрипи, нито в аристократски одежди – човекът е излязъл гол от майчината си утроба – по Чие желание? От каква природа, от каква царска порода?

Слушай, майко, ще ти разкажа за това какво от теб излезе заедно с мен – ново момиче, аз и до днес търся как да се радваме на чудото, което така ги обърква всички.

Слушай и помогни и с молитвата си, благослови ме, моля те!

Натали Дроен

В живота на всеки един човек навярно съществуват такива срещи, които променят посоката на съдбата. Не външни обстоятелства, а чисто вътрешни – когато не става дума за избор на любими неща или дори на жизнения ни път, а на вътрешния ни строй, на самата ни жизнена цел, откриващи за нас различни хоризонти, различен космос – не някъде там далече, а в собствената ни дълбочина. За мен (та нима е само за мен) в такъв дар се превърна срещата ми с Натали Дроен, по паспорт французойка, а по дух и корени на Светата Русия.

Тя се ражда през 1924 година извън  границите на Русия, но, оказва се впоследствие, тя има какво да каже именно на руските жени. Не просто да каже, а главното – да покаже –как да се съхрани дълбоката яснота за собствения ни образ, как да избягаме от грозотата на старостта и да построим свой вътрешен храм, къде и в какво се крие истинната красота на лицето и тялото и какво трябва да правим, за да може с годините тялото ни не да се дави в болести, а да се съживява и разцъфва с новото течение на кръвта.

 

Ето вече 15 години последователките на Натали идват ту в Русия, ту в Украйна, откъдето през 17-та година бягат родителите ѝ, спасявайки се от болшевиките. Всяка година безкористно се провеждат семинари.  Този, който е участвал в тях дори и един път, никога няма  да пренебрегне или забрави  онова, към което тя призовава.  Въпреки това да се следва примера и, е много сложно. Именно това е и причината последователите да са много по-малко от зрителите.

За тези години Натали става жива легенда на Петербург – много, ако не в аудиторията или в залата, или са я виждали поне по телевизията, или са чували необичайни неща за нея. През различните години се появяват и различни школи по движения, свързани с името на Натали. Въпреки това колкото повече приказки има около тях, толкова по-малко там учат на това, което Натали всъщност предлага. А школите, които действително са основани на нейния опит в сакралната архитектура на тялото, избягват да се рекламират – както Натали учи, истинният храм на нашето тяло се строи в тишина и с молитва.

Нейният жизнен път ни помага да се вгледаме отблизо в лицето на стара Русия, за която така или иначе сме забравили, но надеждата за чието възраждане не сме загубили. И тази надежда в нас крепи опита на живота на французойката с руска душа – Натали Дроен. Тя ни дава тайните на новата възрожденска наука, която тя назовава ‘’метафизиология’’.

В нито един речник няма да успеете да откриете термина и значението му. Затова пък сами можете да откриете тайната на метафизиологията  в себе си, откривайки пътя си към здравето и дълголетието. Осъзнаването на метафизиологията не като книжна наука, а като реалност на битието помага на занятията по сакрална архитектура на тялото, които също са родени от опита на Натали и даряват всяка жена  с истинно обновление на радост и красота.

За Натали, вече минала 80 години,  да се каже, че е  все още пълна с енергия – активна и съзидателна едновременно, означава да не се каже почти нищо. Тя искрено се възмущава, когато получава глоби за превишаване на скоростта , докато кара вишненото си ‘’Рено’’ – тя не просто кара колата си по този начин, а постоянно живее на максималните възможни скорости. Единственият знак за ограничение за нея е този на здравия разум. Натали е  неуморима във всичко  и въпреки това нейните очи светват и лицето ѝ се озарява по по-особен начин, когато започне да говори за това, което наистина я вдъхновява. Навярно именно вътрешното състояние на полет винаги така я окрилява, че напълно я откъсва и откроява от тълпата.

В тази изключителна жена всичко буди удивление – достолепието, красотата, лекотата на движение, хармонията и стройността, мъдрата строгост и на пръв поглед видната недостъпност - същевременно пълна откритост.  А за какво? Уникалността на срещата и познанството с Натали Дроен е в това, че тя пробужда всеки от нас да се приближи – не, не към нея, а към самия себе си.

Да преоткриеш, да видиш себе си като различна, нова, друга.  С пълни жизнени сили, любов и енергия, защото тя знае откъде да ги черпи. Да откриеш своето дълбоко ‘’аз’’, породено от християнските корени, без които животът не може да бъде пълноценен. Това е различен образ за разбирането на света, да – и целият живот съвсем не е затворнически, а напротив - напълно открит към истинната Любов. Това е трудна ежедневна работа,  но с каква радост, с какво удоволствие и с каква новост само ни дарява по отношение не разбирането на себе си и другите – каква сила само ни дава в преодоляването на всички видове жизнени несгоди и препятствия.

В съдбата на Натали всичко изглежда да е като при всички останали – с трудности, с времена на гладно детство, война, след това увлечение към класическите танци и движението, омъжване и щастлив, дълъг  брак, който продължава повече от 60 години. Награда са седемте деца, а по-късно вече и седемнадесетте внуци. Но по-голяма от любовта към семейството, мъжа и децата у нея завинаги остава Любовта на друго ниво. Съзидателната, осъзнатата Любов.  В рамките на повече от половин век тя води занятия по движения, чуждестранни шейпинги и гимнастики, далечни от балета. Занятия по особени християнски движения, които помагат да се съхрани високият творчески тонус, а следователно и красотата, и здравето.  Наградата, която се дава за великия труд и особеното усърдие и страдание,  е неразбиране в лице на обикновения човек. И за това също ще имам не лесна тема на разговор.

Привличаща много хора, външната страна на живота и едва ли би била толкова впечатляваща и наситена, ако я нямаше вътрешната, която произлиза по различни – не житейски закони, провокираща често ревност и неприязън даже и у най-близките ѝ хора. Но в друга ситуация Натали не би била Натали – тя е и радостта, и кръстът, предназначени за всеки, което обаче не всички съумяват да съзнаят.

Човекът, както е известно, е не толкова биологическо същество, колкото е пълен с тайни. Може ли да се говори за нея? Ние решихме да рискуваме и да поговорим за живота в различните му измерения – видими и невидими. За Любовта и брака, за корените и вярата, за тялото и движението в ежедневието, но главното – за това, което оказва най-голямо влияние върху всеки от нас, макар и съвършено скрито за очите. Кой стои зад живата легенда на име Натали Дроен?

Ще се пуснем по течението на непознатия живот, за да може след  това да излезем от него обновени. Прелиствайки страниците от биографията на Натали,  следвайки нейните стъпки, ще се вглеждаме в непознатото и тайнственото, за да успеем да видим и да чуем. Не толкова нея, колкото най-вече себе си!