Нашите събития

Заявете своето участие

 

 

 

Запишете се за нашия бюлетин

Обръщение към жените

Скъпи дами,

В духа за завещания ни от Натали стремеж към истинния вертикал във всичко и с цел да няма място за неясноти или лоши чувства у някой по темата, ни се налага да направим следното уточнение. То е във връзка с появили се в интернет пространството спекулации по повод защитата на наименованието „Сакрална архитектура на тялото’’:

Сакралната архитектура на тялото не е нито оздравителна система, нито поредната практика, ориентирана към женската красота и здраве, а направление в движението, създадено от  Натали Дроен, французойка от руски произход, което  почива върху  християнските православни традиции и разбирането за тялото като Храм на живеещия в него Дух.  Във всичките си търсения в областта на движението, Натали е водена именно от християнската си вяра и базирайки се на нея ни предлага един съвършено различен подход към  движението, който съчетава духовното и физическото начало. Това направление бе представено за първи път в България от ИК „Жануа’98“, която през 2011г. организира  първия теоретично-практически семинар с водещи Дария Ларина - Русия  и Ирина Тихомирова - Беларус, лични ученички на Натали Дроен. Присъствахме на този първи семинар и от тогава до настоящия момент не пестим личните си усилия, време и средства, за да  популяризираме темата за Сакралната архитектура на тялото сред българските жени и да повишаваме собствената си квалификация като преподаватели по нея. Януари месец на 2013г. бе първото ни  10-дневно обучение за водещи по „Сакрална архитектура на тялото” в Санкт Петербург - Русия и от тогава до сега сме преминали през над 40 обучителни семинара във Франция, Русия, Украйна и България, провеждани от Наталия Сергиенко, Галина Яковлева, Елена Кожевникова, Александра Чесанова, Дария Ларина, Ирина Тихомирова и други близки ученички на създателката на системата - Натали Дроен. 

През лятото на 2013 г., в годината в която Натали Дроен си отиде от този свят,  семейство Дроен отвори вратите на дома си в Тимекур и тук в родината на Сакралната архитектура на тялото и метафизиологията,  от Наталия Сергиенко, Галина Яковлева, Елена Кожевникова и Александра Чесанова, бяха обучени първите български водещи по „Сакрална архитектура на тялото”. От тогава до сега водим занятия по „Сакрална архитектура на тялото” и всяка година организираме традиционни Великденски, Летни и Коледни  семинари по „Сакрална архитектура на тялото” в Пловдив, Варна, София и други градове с водещи преподаватели по „Сакрална архитектура на тялото” от Санкт Петербург. Жана Иванова асистира на семинари по „Сакрална архитектура на тялото” в Узбекистан и Алтай. На популяризирането на Темата сме се посветили искрено и без каквито и да е търговски цели, като цялото финансиране за книгоиздаване, създаване и поддържане на сайт, превод на видео и др. материали, повишаване на квалификацията си като водещи, осигуряваме с лични средства през тези 7 години, в които тя е част от нашия живот. За жените, които чувстват Темата близка и искрено се вълнуват от нея, следва да е ясно, че наименованието „Сакрална архитектура на тялото” бе защитено, за да бъде запазена чистотата на направлението и бъдещото му развитие да бъде именно върху завещаното от Натали Дроен. Във време, в което има изобилие от практики, свързани с физическото оздравяване на тялото чрез движение и дишане, е много важно да положим усилие да бъде съхранена и предавана уникалността на направлението. Това предполага сериозна работа и е въпрос на вътрешен избор, защото това, което прави занятията по „Сакрална архитектура на тялото”  различни, надхвърля рамките на физическата работа с тялото, но и в никакъв случай не я изключва. Последната е път към разкриването на друга съкровена вътрешна образност и изисква време, усилие, постоянство и искрено желание за развитие в тази посока. Натали казва:  „Човекът е същество, което по рождение носи Божия образ в себе си и го пази във вътрешния си храм, наречен тяло. Но досега никой не ни е учил как този храм на духа и плътта може да се преобрази и расте с Милостта на Небесния Отец…” На това би трябвало да ни учат занятията по „Сакрална архитектура на тялото” и да ни водят до реална и видима телесна и вътрешна промяна. Разбираме, че не всеки иска да се учи точно на това и нямаме нищо против избор в друга посока, стига да не въвежда в заблуждение аудиторията, пред която е заявен. Наименованието „Сакрална архитектура на тялото” бе защитено, не само с цел да не бъде подменяно съдържанието, вложено в него от самата му създателка, но и за да не бъде използвано от „водещи”, които нямат както необходимия опит за воденето на този тип занятия, така и правилната вътрешна самооценка за нивото на своята подготовка.

Съгласно действащата в страните ни правна уредба, единственият юридически възможен способ за защита на дадено наименование е чрез регистрация по ЗТМГО. Защитата на наименованието „Сакрална архитектура на тялото” е извършено в пълно съответствие с действащото законодателство и не подлежи на отмяна с никакви петиции, манифестации, митинги и т.под. средства, популярни за политическата действителност, но нямащи нищо общо с правовата държава, в каквато претендираме че искаме да живеем. Уважаваме и приветстваме желанието на всички жени, които искат да посещават или да се посветят на воденето на занятията, предложени от Натали Дроен, защото това е трудна и отговорна задача и ги уверяваме, че са добре дошли на занятията и семинарите, които ще продължим да провеждаме с най-близките нейни ученички. За съжаление живеем във време на фалшиви ФБ самоличности и биографии, в което лесно можем да бъдем подведени с невярна информация за международни школи, академии и „миропомазани” от самата Натали Дроен избраници. В тази връзка и за да бъдат предотвратени бъдещи опити за спекулации, бихме искали да ви информираме, че  в книгата „Нейната история – любов. Опит за сакралната архитектура на тялото и метафизиологията на Натали Дроен“ на Татяна Чесанова, която излиза от печат приживе на Натали Дроен,  и е писана от автора под пряко нейно ръководство, самата създателка на Сакралната архитектура на тялото, посочва водещите, които счита за свои ученички.

С цел предотвратяване на бъдещи злоупотреби, следва да бъдете информирани, че всякакви сертификати, издадени от лица, които не притежават права върху наименованието „Сакрална архитектура на тялото”, нямат юридическа стойност и не могат да бъдат използвани на територията на РБългария.

Припомняме и още веднъж какво пише самата Натали през декември 2006 г. по подобен повод: Не своите „методчета” разпространявайте, а почва за корените. Дишането е наше дело. Да знаете и да преподавате, всичко, което вече сте научили. Създавайте, за което аз ще ви насочвам. Подготвяйте – тук или там, където ви поканят, за да провеждате семинари за 2-3 дни – учете се да разпространявате опита – длъжник сте. Не своите „методчета“ да пробутвате, но почвата за корените на възкресяващата култура, изложена в плана Господен от деня на сътворението на човека „мъжки и женски“. Носете Откровението, сътворяващо във всяко съзнание и Неговата Господна тишина – свой образ на Божието присъствие, накрая, възхождащо в своето свободно раждане – плът от Божествен, космически произход.

 

В процес сме на създаване на 3-годишна програма за обучение на водещи, заедно с ученичките на Натали Дроен, които почти 30 години са посветили на развитие на Темата и за които, както и за нас, първостепенна е чистотата и "почвата за корените".

 

С уважение и благодарност към всички, за които Темата е близка и са докоснати по един или друг начин от завещаното от Натали Дроен, и считат за важно съхраняването на чистотата на нейното наследство,

 

Жана Иванова

Светослава Хаджиева