Нашите събития

Заявете своето участие

 

 

 

Запишете се за нашия бюлетин

Семинар с Елена Кожевникова в Добрич, Тяло Храм, Духовно и Физическо с Дихание

5-7 октомври 2018 г.

Отново ще бъдем заедно с Елена Кожевникова - близката ученичка на Натали Дроен - създателката на Философията Сакрална Архитектура на Тялото.
Срещите ни с Елена са винаги Магични, Метафизични и Откровени.

Семинарът ще се проведе в гр. Добрич, от 5 до 7 октомври, Парк Хотел Изида.

 

ПРОГРАМА:

Петък 5.10.2018 г. 
10:00 - 13:00 ч. Занимание:Числото 13 и неговото метафизично значение
13 хоризонтални нива на телесния скелет построяват своя Вертикал
13:00 -14:00 ч.Обяд
14.00 - 15.00 ч. Беседа: В Числото 13 е кодиран знака на Любовта. От число на нещастието към число на промени
16:00 - 18:00 ч. Занятие: От 4 към 13 с вдишване и издишване. От зверове към човешки облик.

Събота 6.10.2018 г.
10:00 - 13:00 ч. Занимание: Без Дихание няма Живот! Без Дух няма Ръст - Физически и Духовен. Физкултура - от физика към Култура
13:00 - 14:00 ч. Обяд
15:00 - 16:00 ч. Беседа: От Горното към долното не само в движението, а в самия Живот - Живот на руски е Корем!
16:00 - 18:00 ч. Занятие: Дихание - Издишването е по-високо от вдишването. От Ръст към ВъзРаст, (Над Ръста)

Неделя 7.10.2018 г.
10:00 - 13.00 ч. Занимание С Дихание да озарим Лицето си в Лик, да сме Икони за себе си....и за другите - Образ Божий!
13:00 - 14:00 ч. Обяд
15:00 - 17:00 Занятие, Беседа: Как да надрастнем над себе си, не над другите

Цена на семинара - 220 лв. при заплащане до 23.09.2018 г.
Цена : 280 лв. след 23.09.2018 г.
Цена на ден - 100 лв.

Банкова сметка: IBAN: BG 95 TTBB 94001527 8278 28
BIG TTBBBG22
SОCIETE GENERALE EXPRESSBANK
Титуляр: Валентина Владимирова Димитрова

За информация и записвания: Валентина Влади 0886 18 37 22

 

Безплатно Базово ниво по САТ