Всичките ми водещи

Всичките ми водещи са стигнали до метафизиологията, макар че все още име по-близко другото определение – „сакрална архитектура на тялото”, коятоса изучавали и усвоявали сами, преди да започнат да я предават на другите.Те действително вече са прелетели огромно пространство в себе си и са готови да предават този опит на другите. С радост и любов ще ви запозная спървите, които стигнаха до тази нова отговорност.

 

Да ви представя най-напред петербургската тройка.

 

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВА дойде по-късно от другите, но скромно, задълбочено, точно и решително напредна по „отвъдния” път, отказвайки се от заниманията с художествена гимнастика. И израства постоянно, стъпка по стъпка, изучавайки историята на корените на нашата православна традиция, която съставя духовното развитие на тялото и душата чрез Духа. Тяведнага се научи сама да се поправя, научи се как да се държи „различно” ив бита, и в новото битие. Характерът и` е повлиян от дълбок ум, послушанието и` изисква развитие, засягащо ежедневното и` поведение, и това развитие я тласка към растеж. Тя предава с ясни и точни думи същността натълкуванието, което е смляно и усвоено, показва сама всичко и с остротоси око забелязва всичко у учениците. А ласкавият и` подход съпътства всякоправилно, сякаш начертано в пространството, движение.Тежестта на живота и бита, също като мнозина други, понякога такая притиска, че са и` нужни мъчителни усилия да се справи, но тя вече е всъстояние да се пребори с всичко и не се предава. Смело се изправя срещутрудните обстоятелства върху прави, макар и уморени от „дивия” битнозе. Следи всяка нова стъпка, което я задължава да върви напред, моли се,понякога си поплаква, затова пък се усмихва чудесно, нежно – тя е силналичност. За нея е много важно да върви напред, а за тази цел трябва да сеизмъкне от привичната си среда, преобразявайки я. Нейната правилностпоражда ярко красноречиво обръщение към аудиторията. Благодаря и` завсичко и дано я канят да води семинари в цялата страна, да сее красотатана образа на Божията жена. Пожелавам и` да демонстрира опита си в коренното преобразование из различни градове на Русия, тя е изключителен„подпалвач” и свидетел на преображението на тялото и храма в едно цялопо бреговете на метафизиологията, идеща от науката за човека.

 

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА е истински сюнгер, който попива и не се притеснява да попита и да си признае: „Трябва ми време да осъзная всичко”.Също голяма умница, защото тутакси и без лъжа започна да се „доближава до себе си”, да очиства вътрешния си храм, да демонстрира ярко какда се поставят огънатите крака вертикално, да не забравя и да облекчавасама себе си. Тя предпочете да тръгне по строгия път, за да се изграждапо нов начин – чрез висшето дихание.Много работи върху себе си и се учи постепенно как да преобразява осъзнатото съдържание на костите. В това учение за чувствеността се съдържа особено раждане: да се създава вертикалът на костите от пъпапо гръбнака нагоре, изправяйки става по става, и да се постига преображение. Тя не се смущава от нищо, а се държи, сякаш усеща истината, и еправа – ако това, което искаш да покажеш, е вярно и правилно, ще можешсама да го демонстрираш. Подхожда към Словото с такова знание, коетовече е осмислила в себе си, и е показала с личния си пример как можеш дапреродиш костите си. Тя се учи, както казвам аз, да промива себе си до голо,до истинската си дълбина, и и` е време вече и на нея да започне свои семинари, но не бива да забравя да се учи от корените, да помни пророчеството наапостол Павел: „Не забравяйте, че тялото ви е храм Божи”.Тя е заредена вътрешно от извора на очистената кръв, от кипящотосъстояние, нито един ден не е безразлична и този дух я преражда. Кактопреражда ГАЛИНА ЯКОВЛЕВА, така преражда това състояние и всичкиостанали водещи. Те са попили корените, навлезли са в тайната на сакралните прешлени, всеки ден откриват точността на новото дишане. Напускайки неосъзнатия свят на животинското, те навлизат в друг – просто икатегорично преминават през тесните „иглени уши” в този друг свят. Анякогашните им учители си остават роби, предани на техниката, а не наздравето за израстване към реалното преображение.

 

У НАТАЛИЯ СЕРГИЕНКО се чувства породата и това само по себе сипреобразява другите. Рядко трудолюбива, стройна, самоуверена и начетена, тя вече знаеше много неща за движението от заниманията си с класически балет. В бита, както и на мнозина от нас, нищо не и` се дава без усилие. За да напусне балетната школа, са и` били нужни мъжество, търпениеи истинско желание. Тя живее като тръстика, но именно на тръстиката и` е най-трудно да се преобрази. Да поправи у себе си онова, което си е изработила като техника чрез дългите занимания. Това изисква дълбина и многобавен напредък, така че най-напред да се „омекотят” възлите и да се премахнат изцяло, което днес и` се получава прекрасно. Тя изгражда другитечрез своята дълбина.НАТАША е успяла великолепно да се промени, да поправи някои изкривявания, затова и` е лесно да показва преображението чрез личен пример.Тя има истински задълбочен подход към „другото образование” и разбираколко е трудно да хванеш някого от улицата и да му предложиш да се преобрази по твоя начин. В храненето си знае мярката и е наясно какво е нужноза телесното здраве, така че енергиите и` ни най-малко не са ослабени отскромното меню (напълно достатъчно за нея). Нейният клас показа най-високо ниво на ученичките, които вече дишат с корените на новото образование. Не мога да не изразя, преди всичко на НАТАША, а след това и навсичките и` ученички, благодарността и възхищението си от това успешновнимание, от високото ниво на преображение – във всеки случай, по времена демонстрациите, на които лично бях свидетел – с навлизане в истинската осъзнатост на участниците, преобразяващи чрез послушание тялотоси до статуса на храм...

 

НАТАЛИЯ БУЦЕНКО внедрява женския образ Божи в Киев – тя е катовлекач и е истинска награда за Киев и за мен, когато става дума за израстването на сакралната архитектура на тялото и по-късно на метафизиологията, която тя вече преподава на високо ниво. И я канят в различни градове,където тя смело представя опита си в сакралната архитектура на тялотохрам като по-достъпно равнище за всеки човек, загубил корените си.НАТАША работеше на компютър и се отказа от това занимание, за даоткрие своето различно „аз”, да намери в себе си смисъла на живота – седна дума, да се „доближи до себе си”. Тогава тя също още не знаеше нищоза корените, като повечето възкръсващи съвременни рускини, но като организатор се оказа висша класа – самоотвержена, тиха, светла, откровена,великолепен съзидател.Тя смело и отведнъж се поддаде на интереса към новите хоризонти, откриващи пътя към истинското оздравяване, още повече че сама беше лечител. Днес вече пътува из различни градове не само в Украйна, а и в Белорусияи Прибалтика, „зареждайки” новите последователки, и събужда интересаим към новите корени на творчеството на Божия образ, към красотата навътрешното тяло храм. Вече е защитила в университета дипломна работа по новата тема, включваща метафизиологията. Деловата млада героиняпреодолява всичко, движи и съзидава, провежда семинари, така че я канете...

 

НЕЛИ ДУМИТРАШЧУК в Киев е млада майка на две чудесни деца, с внимателен съпруг и задружно семейство. Тя е хореограф и се занимава с момичета от дванадесет до осемнадесет години. Защитава онази духовност,която, след като я развие в себе си, може да предаде и на тях чрез правилното дишане, издигащо я в майчинството и семейството и`. Учи жените дауважават тялото си, утробата си като храм на любовта, да защитаватстатуса на жената чрез особеното възпитание, най-голямата и` радост еда се занимава с деца. Истинското и` семейство живее и процъфтява в радост, а занятията с подрастващите са важен и необходим труд...

 

ОЛЬГА САФРОНОВА, също от Киев, е акушер-гинеколог, помага на жените да раждат у дома и подхожда с дълбока почит и отговорност къмтова свято дело. С молитвен трепет се старае да създава у майките особено духовно състояние. Колкото и естествено да ни се струва това явление,в такива случаи и с такова трепетно внимание се ражда свръхестественото – от Духа, просвещаващ тялото храм и на жената, и на детето, и намъжа, ако има такъв.

 

ЛЮДМИЛА КОЛМАКОВА от Житомир е авторитетен вожд и съзидател, дори нещо повече – особен проводник. Някога била прикована къмлеглото, но успяла да се спаси без помощта на медицината. ЛЮДМИЛА еминала шестдесетте и е млада. От много време вече се подхранва от други енергии, търси други начини за развитие в тишината и на срещите нинай-напред се потапя във вътрешните чудеса – затворените и` през цялотовреме очи не се откъсват от най-дълбокото послушание. Тя слуша, чува исе преобразява.По Божия милост тя е истински дълбок лечител. Живее в пространство на особена енергия и любов. Създала е в Житомир реален Център наздравето, превърнал се в притегателна точка за всички изгубени хора – иза семейства, и за младежи. Мнозина е спасила и продължава да спасява,умее да вдигне човека на крака и в пряк, и в преносен смисъл, а битовия пленпреодолява с просветена молитва. Дълбок поклон!

 

ВАЛЕНТИНА ДАВИДЮК с нейна помощ напълно е променила жизненияси фундамент. Сега води занятия по сакрална архитектура на тялото, усвоявайки постепенно науката за новото дишане, водещо към метафизиологията. ВАЛЕНТИНА е чудесен чист елемент на женското съзидание, стънък слух – чува всичко като църковен хор, възпяващ развитието си катопоклон пред Твореца вътре в себе си.

 

САБИНА СОЛОВЬОВА от Клайпеда е една от най-младите водещи, която съвсем неотдавна се появи на нашия небосклон. На 35 години е, има мъжи три деца и намира време не само за наука, а и за заниманията с метафизиология. Благодарение на баба си още тригодишна тя държала Библиятав ръце – и тъкмо тогава се зародили „корените”. Но започнала да четезадълбочено едва сега и на всяко занятие с групата най-напред чете Евангелието. По профессия е биолог и познавайки добре физиологията, могла даподходи вдъхновено към дишането на висше ниво. Гледам я и се радвам какистинският учен се приобщава към тайната и работи, влюбен в тайната.Много е важно, че в групите и` има момичета и млади семейства. Тя, същокато последното ми момиче, се роди в късен период от живота ми – моятизмолен подарък.

 

Има и много други начинаещи водещи от различни градове – Севастопол,Тула, Днепропетровск, Одеса, Минск, Омск, Винница и други. Това е новатавълна и аз искам да изброя последователките, на които възлагам най-големинадежди: Наталия Шиманская, Олга Олхова, Юлия Елисеева, Олга Баранова,Лидия Лаврик, Олга Тиханович, Татяна Василиева, Галина Думчева, ЛюдмилаЖемайдо, Екатерина Омелченко, Ирина Тихомирова, Александра Чесанова...

 

 

Натали Дроен

„Нейната история – Любов”